Εμπορία

Η εταιρία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αρχικώς στις φυσικές διασυνδέσεις των ενεργεαικών δικτύων της Ελλάδας με τα δίκτυα γειτονικών κρατών. Η εταιρία διαθέτει εμπειρία στη:

 

  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου και τον προγραμματισμό των εισαγωγών/εξαγωγών μέσω των διεθνών διασυνδέσεων
  • Ανάλυση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα

 

  • Σύναψη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), σύμβαση διαφορών (CfD) καθώς και χρηματοοικονομικών συμβολαίων (financial contracts) για διαχείριση ρίσκου (hedging) στη δραστηριότητα της Εμπορίας.