Προμήθεια

Η εταιρία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί το 2017 στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η εταιρία διαθέτει εμπειρία στη:

 

  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου των πελατών ανάλογα με τη δραστηριότητα τους (Βιομηχανικοί, Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, νοικοκυριά).
  • Ανάλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού
  • Ανάλυση των προφίλ κατανάλωσης των πελατών σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και διαμόρφωση τιμολογιακή πολιτικής