Η εταιρία «ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει πάρει άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με την απόφαση 154/2016 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενώ άμεσα αναμένεται και η χορήγηση άδειας Προμήθειας φυσικού αερίου.

Η εταιρία «ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε είναι θυγατρική της VIOHALCO S.A. η οποία ξεκίνησε την παρουσία της στην Ελλάδα το 1937. Η VIOHALCO S.A. είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη, με μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι θυγατρικές της VIOHALCO εστιάζουν στην τεχνολογία και εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, δημιουργώντας ετήσιο κύκλο εργασιών 3,3 δισ. Ευρώ το 2015. Η VIOHALCO έχει εμπορικό δίκτυο σε 21 χώρες, ενώ τα προϊόντα που διανέμονται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. συγκεντρώνει τη δραστηριότητα της VIOHALCO στην Εμπορία και Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η ΒΙ.ΕΝΕΡ φιλοδοξεί να διαδραματίσει δυναμικό ρόλο στην εμπορία ενέργειας, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

 Γνωρίζοντας τη σημασία παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών και ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους, η ΒΙ.ΕΝΕΡ αποσκοπεί να προσφέρει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο σε βιομηχανίες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά.

 

Ανακοίνωση:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο»